Menu
Do you want to learn more about the directions of the SELF?
Subscribe to our social networks:
Site language:

Менин гениалду балам

Book Type:
  • Язык

    На киргизском языке

  • Объём

    384 стр

  • Автор

    С.Р. Давлатов

Автор: Саидмурод Давлатов

5.22 $ Менин гениалду балам , Электронная книга

About the book

Азыркы коом бизден озуно ишенген, ар кандай маселелерди оз алдынча чече алган инсан катары калыптануубузду талап кылууда. Ошондуктан азыркы кундо балдарга акчаны башкарууну, колдонууну уйротуу болуп корбогондой зарылдыкка айланды. Китеп финансылык сабаттулук, инсандык жактан онугуу, уй-булолук маселелер, убакытты туура колдонуу, максат коюу, оз алдынчалуулук жонундогу билимдердин негиздерин уйротуп, Ата мекен жана ата-эненин алдындагы парз-милдетин сезууго тарбиялайт. Ошондой эле баланын кучтуу тарабын аныктап, ал гениалдуу инсан боло алуучу туура багытты тактоого комок корсотот. Китепте берилген формулалар баланы 25-27 жашка чыкканда финансылык жактан эркин болууга уйротуудо жардам берет.

Бул китеп мугалимдерге, осуп келе жаткан жаш муундарга билим берип, тарбиялап жаткан кызматкерлерге, оз балдарын келечекте ийгиликке жетуусун каалаган барды ката-энелерге, студенттерге, мектеп окуучуларына, ошондой эле жашоодо ордун табууга жана озун таанып билууго аракет кылган бардык окурмандарга арналат. Бул эмгек аны жашоо-турмушумда пайдаланам деген адамдардын колуна тиет деген чон умуттомун.

Who will benefit from this book

Азыркы коом бизден озуно ишенген, ар кандай маселелерди оз алдынча чече алган инсан катары калыптануубузду талап кылууда. Ошондуктан азыркы кундо балдарга акчаны башкарууну, колдонууну уйротуу болуп корбогондой зарылдыкка айланды.

Менин гениалду балам, Электронная книга
Price
5.22 $
After creating the application, you will receive a confirmation email with additional information.
I agree to processing personal data
International human development center 'SAMO' Контакты:
Адрес: Кыргызстан, г.Бишкек ул. Ибраимова 113/2, 720021 Город: Бишкеке ,
Телефон: +996 555 89 13 22